Doelstelling Stichting theater Karroessel

  • · theaterfaciliteiten te bieden aan (amateur)gezelschappen uit Geleen en omgeving
  • · de gelijke belangen te behartigen van de deelnemende groepen
  • · theateractiviteiten te stimuleren
  • · de goede gang van zaken te bewaken en in het bijzonder de kwaliteit van de aangeboden programma’s
  • · alles te doen wat nodig is om het bovenstaande te bereiken

We willen ons doel bereiken door

  • · een breed programma van theatervormen te bieden dat voorziet in de lokale behoefte
  • · per seizoen een aantrekkelijk theaterprogramma samen te stellen
  • · uitvoerende gezelschappen technisch en organisatorisch te begeleiden
  • · alles te doen wat verband houdt met ons doel

Bestuur Stichting Theater Karroessel

Voorzitter: Leo Kruijt
Secretaris: Jos Roes
Penningmeester: Hans Jehae

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben ze recht op een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.

pdfBeleidsplan Stichting Theater Karroessel

pdfExploitatieoverzicht 2020 Theater Karroessel

werkplan_2020_14.32.13.docx
rekening_2018-2019.pdf
_Aktiviteitenoverzicht_Karroessel_2019_.doc

 

logo small

Altijd op de hoogte zijn van onze voorstellingen?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief

 

Onze voorstellingen worden mede mogelijk gemaakt dankzij

 

Sponsor worden?

Theater Karroessel is een vrijwilligersorganisatie en kan altijd (financiële) steun gebruiken. Draagt u theater Karroessel een warm hart toe en wilt u sponsor worden? Neem dan contact met ons op via info@karroessel.nl. We maken dan met u een afspraak om de mogelijkheden te bespreken.